53 Phan Đình Phùng, Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku - Gia Lai

+84 972 921 777