Hotline: 0938.244.006 (8h - 22h)

Chính Sách Bảo Mật

1. Bọn mình thu thập những thông tin nào?

 1. (1) Khách hàng của Dottie (Khách hàng): Tên, địa chỉ, tên công ty, nhận dạng, thông tin hồ sơ mạng xã hội công khai có sẵn, e-mail, thông tin IT (địa chỉ IP, dữ liệu sử dụng, dữ liệu cookie, dữ liệu trình duyệt); thông tin tài chính (chi tiết thẻ tín dụng, chi tiết tài khoản, thông tin thanh toán). Bọn mình sử dụng nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để xử lý các giao dịch thẻ tín dụng của bạn. Các bên thứ ba này được chi phối bởi các thỏa thuận của riêng họ.
 2. (2) Mua gói giải pháp trả phí. Khi bạn đăng ký gói giải pháp trả phí, bọn mình sẽ thu thập thông tin để xử lý thanh toán của bạn và tạo tài khoản khách hàng của bạn. Thông tin này bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ thực, số điện thoại và tên công ty nếu có. Bọn mình có thể giữ lại bốn chữ số cuối của thẻ tín dụng của bạn để cho phép bạn xác định thẻ được sử dụng cho các giao dịch mua trong tương lai. Bọn mình sử dụng nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để xử lý các giao dịch thẻ tín dụng của bạn. Các bên thứ ba này được chi phối bởi các thỏa thuận của riêng họ.
 3. (3) Nội dung do khách hàng tạo. Các sản phẩm và dịch vụ của bọn mình thường cung cấp cho bạn tùy chọn cung cấp phản hồi, chẳng hạn như đề xuất, lời khen hoặc vấn đề gặp phải. Bọn mình mời bạn cung cấp phản hồi như vậy cũng như tham gia với các bình luận trên blog và trang cộng đồng của bọn mình. Nếu bạn chọn đăng nhận xét, tên người dùng, thành phố và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn chọn đăng sẽ hiển thị công khai. Bọn mình không chịu trách nhiệm về quyền riêng tư của bất kỳ thông tin nào bạn chọn đăng lên Trang web, bao gồm cả trong blog của bọn mình hoặc về tính chính xác của bất kỳ thông tin nào có trong các bài đăng đó. Bất kỳ thông tin nào bạn tiết lộ sẽ trở thành thông tin công khai. Bọn mình không thể ngăn thông tin đó được sử dụng theo cách có thể vi phạm Chính sách Bảo mật này, luật pháp hoặc quyền riêng tư cá nhân của bạn.
 4. (4) Dữ liệu được thu thập cho và bởi Khách hàng của bọn mình. Khi bạn sử dụng Dịch vụ của bọn mình, bạn có thể nhập vào hệ thống của bọn mình những thông tin cá nhân mà bạn đã thu thập từ người dùng, khách hàng và khách hàng tiềm năng của bạn và thông tin liên hệ trên nền tảng nhắn tin và phương tiện truyền thông xã hội (gọi chung là "Người đăng ký") hoặc các cá nhân khác. Bọn mình không có mối quan hệ trực tiếp với Người đăng ký của bạn hoặc bất kỳ người nào khác ngoài bạn và vì lý do đó, bạn có trách nhiệm đảm bảo bạn có sự cho phép thích hợp và cơ sở pháp lý để bọn mình thu thập và xử lý thông tin về những cá nhân đó. Là một phần của Dịch vụ, bọn mình có thể sử dụng và kết hợp vào các tính năng thông tin bạn đã cung cấp, hoặc bọn mình đã thu thập từ bạn hoặc thu thập về Người đăng ký. Nếu bạn là Người đăng ký và không muốn được một trong những người dùng của bọn mình liên hệ, vui lòng hủy đăng ký trực tiếp khỏi bot của người dùng đó hoặc liên hệ trực tiếp với người dùng đó để cập nhật hoặc xóa dữ liệu của bạn.
 5. (5) Thông tin được thu thập tự động. Máy chủ của bọn mình có thể tự động ghi lại một số thông tin nhất định về cách bạn sử dụng Trang web của bọn mình (bọn mình gọi thông tin này là "Dữ liệu nhật ký"), bao gồm cả Khách hàng và khách truy cập thông thường. Dữ liệu Nhật ký có thể bao gồm thông tin như địa chỉ IP, loại thiết bị và trình duyệt, hệ điều hành, các trang hoặc tính năng của Trang web của bọn mình mà người dùng sử dụng và thời gian dành cho các trang hoặc tính năng đó, tần suất người dùng sử dụng Trang web, cụm từ tìm kiếm, các liên kết trên Trang web của bọn mình mà người dùng nhấp vào hoặc sử dụng và các số liệu thống kê khác. Dottie và các đối tác của bọn mình có thể sử dụng các công nghệ khác nhau để thu thập và lưu trữ thông tin khi bạn sử dụng Dịch vụ và điều này có thể bao gồm việc sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự trên Trang web của bọn mình, chẳng hạn như pixel và đèn hiệu web. Người dùng có thể kiểm soát việc sử dụng cookie ở cấp độ trình duyệt riêng lẻ. Riêng lẻ hoặc kết hợp với các thông tin khác, các tệp nhật ký và thông tin được thu thập bằng cookie có thể cấu thành thông tin cá nhân.
 6. (6) Thông tin cá nhân nhạy cảm. Theo bên dưới, bọn mình yêu cầu bạn không gửi hoặc tiết lộ cho bọn mình bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào (ví dụ: số an sinh xã hội, thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc, ý kiến chính trị, tôn giáo hoặc tín ngưỡng, sức khỏe, sinh trắc học hoặc đặc điểm di truyền khác, lý lịch tội phạm hoặc thành viên công đoàn) trên hoặc thông qua Dịch vụ hoặc bằng cách khác.
  Nếu bạn gửi hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào cho bọn mình (chẳng hạn như khi bạn gửi nội dung do Khách hàng tạo lên Trang web), bạn phải đồng ý với việc bọn mình xử lý và sử dụng thông tin cá nhân nhạy cảm đó theo Chính sách Bảo mật này. Nếu bạn không đồng ý với việc xử lý và sử dụng thông tin cá nhân nhạy cảm của bọn mình, bạn không được cung cấp thông tin đó. Bạn có thể sử dụng quyền bảo vệ dữ liệu của mình để phản đối hoặc hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân nhạy cảm này hoặc xóa thông tin đó, như được nêu chi tiết bên dưới điều 4.

ĐIỀU ĐÓ CÓ NGHĨA,

Hệ thống của bọn mình sẽ ghi nhận lại tất cả những thông tin khi bạn bắt đầu thao tác kể cả những thông tin bạn nhập vào hệ thống cũng như nhật ký hoạt động của bạn trên trang web của bọn mình. Bọn mình có quyền sử dụng dữ liệu đó tuân theo Chính sách Bảo mật này.

Tuy nhiên bạn vẫn có quyền sử dụng quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân theo điều 4 có đề cập.

2. Bọn mình sẽ làm gì với thông tin của bạn?

 1. Thuật ngữ "Thông tin cá nhân" được sử dụng ở đây được định nghĩa là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng, liên lạc hoặc xác định vị trí người mà thông tin đó liên quan. Các thông tin cá nhân mà bọn mình thu thập đều mang tính bảo mật cho cá nhân, và có thể được sửa đổi theo thời gian.
 2. Khi bạn đăng ký Dottie bọn mình hỏi tên của bạn, tên công ty, địa chỉ email, địa chỉ thanh toán, và thông tin thẻ tín dụng. Nếu bạn đăng ký tài khoản miễn phí thì không cần phải nhập thẻ tín dụng. Tuy nhiên nếu bạn muốn kích hoạt quá trình thanh toán của bạn, bạn có thể cần phải cung cấp thông tin thẻ tín dụng.
 3. Dottie sử dụng thông tin bọn mình thu thập cho các mục đích chung sau đây: cung cấp sản phẩm và dịch vụ, trao đổi với bạn, thanh toán, xác định và xác thực, cải thiện dịch vụ, liên hệ, nghiên cứu và chống gian lận.
 4. Là một phần của quá trình mua và bán trên Dottie, bạn sẽ có được địa chỉ email và hoặc địa chỉ vận chuyển của khách hàng. Bằng cách nhấp vào Điều khoản người sử dụng của bọn mình, bạn đã đồng ý rằng, những thông tin liên quan đến người dùng khác mà bạn có được thông qua Dottie hoặc thông qua một kênh truyền thông liên quan đến Dottie hoặc do Giao dịch Dottie tạo điều kiện, Dottie sẽ cấp cho bạn một giấy phép sử dụng những thông tin đó chỉ trong mục đích sử dụng có liên quan đến Dottie, mà không phải là những thông điệp thương mại khác. Dottie không chấp nhận thư rác. Vì vậy, với những hạn chế nêu trên, bạn không được cấp phép để thêm tên của những người đã mua một mặt hàng từ bạn, vào danh sách email của bạn (email hoặc thư vật lý) mà không cần sự đồng ý của họ.

ĐIỀU ĐÓ CÓ NGHĨA,

Khi bạn đăng ký trên website, bạn cung cấp thông tin cá nhân mà bọn mình thu thập và sử dụng.

Trong quá trình kiểm tra, bọn mình có thể thu thập thông tin thẻ tín dụng của bạn.

Bạn chỉ được phép sử dụng thông tin khách hàng Dottie cho với các hoạt động liên lạc liên quan trừ khi họ cho phép bạn làm điều đó.

Đừng gửi thư rác cho bất cứ ai!

3. Sự bảo mật

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng với bọn mình. Khi bạn nhập thông tin nhạy cảm, như số thẻ tín dụng vào mẫu đăng ký của bọn mình, bọn mình mã hóa việc truyền tải thông tin bằng cách sử dụng công nghệ mã hóa an toàn SSL - Secure Sockets Layer. Không có phương pháp truyền qua Internet, hoặc phương pháp lưu trữ điện tử, là 100% an toàn. Vì vậy, trong khi bọn mình cố gắng sử dụng phương tiện mã hóa an toàn để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, bọn mình không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về bảo mật trên trang web của bọn mình, bạn có thể liên hệ với bọn mình qua email.

ĐIỀU ĐÓ CÓ NGHĨA,

Bọn mình mã hóa việc truyền tải thông tin theo chuẩn SSL. Bởi vì những việc xảy ra, bọn mình không thể đảm bảo 100% bảo mật dữ liệu của bạn. Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng liên hệ với bọn mình qua email.

4. Công bố

 1. Dottie có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để cung cấp một số dịch vụ cho bạn và bọn mình có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ đó. Bọn mình yêu cầu bất kỳ công ty nào mà bọn mình có thể chia sẻ thông tin cá nhân bảo vệ dữ liệu một cách phù hợp với chính sách này và hạn chế việc sử dụng các thông tin cá nhân như vậy để thực hiện dịch vụ cho Dottie.
 2. Dottie có thể tiết lộ thông tin cá nhân trong các trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như để thực hiện theo lệnh của tòa án yêu cầu bọn mình làm như vậy hoặc khi hành động của bạn vi phạm Điều khoản Dịch vụ .
 3. Bọn mình không bán hay cung cấp thông tin cá nhân cho các công ty khác để tiếp thị sản phẩm hay dịch vụ của mình .

ĐIỀU ĐÓ CÓ NGHĨA,

Trong một số trường hợp, bọn mình có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn, như lệnh của tòa án.

5. Lưu trữ dữ liệu khách hàng

 1. Dottie sở hữu lưu trữ dữ liệu, cơ sở dữ liệu và tất cả các quyền đối với ứng dụng Dottie. Tuy nhiên bọn mình không yêu cầu sử dụng các quyền của dữ liệu của bạn. Bạn giữ lại tất cả các quyền đối với dữ liệu của bạn và bọn mình sẽ không bao giờ liên lạc với khách hàng của bạn trực tiếp, hoặc sử dụng dữ liệu của bạn cho lợi thế kinh doanh của bọn mình hoặc cạnh tranh với bạn hoặc thị trường để có khách hàng của bạn.
 2. Nếu bạn đóng tài khoản của mình, bọn mình vẫn có thể giữ lại một số thông tin nhất định liên quan đến tài khoản của bạn nhằm mục đích phân tích và lưu giữ hồ sơ toàn vẹn, cũng như để tránh gian lận, thu thập bất kỳ khoản phí phải trả nào, thực thi các điều khoản và điều kiện của bọn mình, của trang web của bọn mình hoặc người dùng của bọn mình, hoặc thực hiện các hành động khác nếu pháp luật cho phép.
 3. Ngoài ra, bạn sẽ được cung cấp một số quyền về việc lựa chọn bảo vệ dữ liệu của chính bạn:
  • Nếu bạn muốn truy cập thông tin cá nhân của mình mà Dottie thu thập, bạn có thể thực hiện việc này bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với bọn mình.
  • Bạn có thể xem xét, cập nhật, thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn hoặc liên hệ với bọn mình để thực hiện những việc này. Do sự phức tạp của công nghệ liên quan, bọn mình không thể đảm bảo xóa toàn bộ hoặc không thể thu hồi thông tin tài khoản của bạn.
   Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu về xóa dữ liệu trên cơ sở dữ liệu của bọn mình, bạn có thể gửi email cho bọn mình, Dottie sẽ xử lý yêu cầu của bạn trong vòng 30 ngày kể từ khi xác nhận bằng email.
  • Bạn có thể phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của mình, yêu cầu bọn mình hạn chế xử lý thông tin cá nhân của bạn hoặc yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của bạn nếu có thể về mặt kỹ thuật. Một lần nữa, bạn có thể thực hiện các quyền này bằng cách liên hệ với bọn mình.
 1. Nếu thông tin nhất định đã được cung cấp cho các bên thứ ba như được mô tả trong Chính sách Bảo mật này, việc lưu giữ thông tin đó sẽ phải tuân theo các chính sách của bên thứ ba đó.

ĐIỀU ĐÓ CÓ NGHĨA,

Bọn mình sở hữu, lưu trữ dữ liệu và toàn quyền đối với ứng dụng Dottie, Tuy nhiên bọn mình sẽ không yêu cầu quyền sử dụng dữ liệu của bạn và sử dụng dữ liệu của bạn cho lợi thế kinh doanh của bọn mình hoặc cạnh tranh với bạn.

Đồng thời bọn mình cũng cung cấp cho bạn một số quyền để bảo vệ dữ liệu của chính bạn.

6. Cookies

Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu, có thể bao gồm một định danh duy nhất vô danh. Cookie được gửi tới trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên ổ đĩa cứng của máy tính. Mỗi máy tính có thể truy cập trang web của bọn mình được phân công một cookie khác nhau.

ĐIỀU ĐÓ CÓ NGHĨA,

Để xác định bạn trên hệ thống điện tử, một cookie sẽ được lưu trữ trên máy tính của bạn. Bọn mình có một công cụ "tiếp thị" hoạt động cho phép bọn mình lưu ý khi bạn viếng thăm trang web của bọn mình và hiển thị quảng cáo có liên quan trên trang web của bọn mình và qua mạng Internet. Bạn luôn có thể chọn không tham gia.

7. Sự riêng tư của trẻ em

Đây là một trang web dành cho đối tượng chung và không cung cấp các dịch vụ dành cho trẻ em. Nếu một cá nhân mà bọn mình biết là dưới 18 tuổi gửi thông tin cá nhân cho bọn mình, bọn mình sẽ chỉ sử dụng thông tin đó để trả lời trực tiếp cho cá nhân đó để thông báo cho họ rằng bọn mình phải có sự đồng ý của cha mẹ trước khi nhận được thông tin cá nhân của họ.

ĐIỀU ĐÓ CÓ NGHĨA,

Dịch vụ của bọn mình chỉ cung cấp cho người dùng trên 18 tuổi, nếu một cá nhân chưa đủ tuổi gửi thông tin cho bọn mình, bọn mình sẽ thông báo về sự đồng ý của cha mẹ chúng trước khi nhận thông tin.

8. Quy định bảo vệ dữ liệu chung của EU

Dottie hoạt động chủ yếu ở Việt Nam. Hiện nay Việt Nam vẫn chưa được Ủy ban Châu Âu công nhận là cung cấp sự bảo vệ đầy đủ. Bọn mình hiện đang làm việc với một nhóm chuyên gia dành riêng để thực hiện bất kỳ điều chỉnh bắt buộc nào đối với sản phẩm, dịch vụ và tài liệu của bọn mình, để đảm bảo tuân thủ luật Châu Âu (nếu có). Do đó, bọn mình sẽ cố gắng tăng cường khả năng bảo vệ quyền riêng tư và quyền của bạn với việc tham chiếu tới Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu (EU-GDPR). Thông tin thêm về điều này có tại https://www.eugdpr.org.

ĐIỀU ĐÓ CÓ NGHĨA,

Hiện tại bọn mình vẫn chưa được Ủy ban Châu Âu công nhận là có sự bảo vệ đầy đủ, tuy nhiên bọn mình sẽ cố gắng tăng cường khả năng bảo vệ quyền riêng tư và quyền hạn của bạn bằng việc tham chiếu tới quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu (EU-GDPR).

9. Thay đổi Chính sách Bảo mật

Bọn mình có quyền thay đổi Chính sách Bảo mật này bất cứ lúc nào, vì vậy hãy xem xét nó thường xuyên. Nếu bọn mình có thay đổi quan trọng đối với chính sách này, bọn mình sẽ thông báo cho bạn tại đây hoặc bằng một thông báo trên trang chủ của bọn mình để bạn nhận thức được bọn mình thu thập những thông tin nào, bọn mình sử dụng chúng như thế nào, và bọn mình sẽ tiết lộ chúng trong hoàn cảnh nào, nếu có.

ĐIỀU ĐÓ CÓ NGHĨA,

Chính sách Bảo mật này sẽ được bọn mình cập nhật, thay đổi bất cứ lúc nào, tuy nhiên nếu có sự thay đổi nào quan trọng bọn mình sẽ thông báo tại đây hoặc trên trang chủ của bọn mình, vì vậy hãy xem xét thường xuyên.

10. Cam kết bảo mật thông tin thanh toán

Dottie đảm bảo an toàn, bảo mật giao dịch thanh toán của khách hàng, xử lý khiếu nại và đền bù thiệt hại trong trường hợp thông tin thanh toán của khách hàng qua website Dotie bị thay đổi, xóa, hủy, sao chép, tiết lộ, di chuyển trái phép hoặc bị chiếm đoạt gây thiệt hại cho khách hàng.

Các khoản thanh toán trực tuyến sẽ được xử lý bởi các Mạng lưới của các ngân hàng liên kết của bọn mình. Các bạn chỉ cung cấp cho Dottie hoặc website những thông tin chính xác, không gây nhầm lẫn và phải thông báo cho bọn mình nếu có thay đổi hoặc sự cố phát sinh liên quan để cùng phối hợp với các đơn vị Ngân hàng liên kết cũng như cơ quan chức năng giải quyết.

 

DOTTIE VOUCHER
5%

5%

Đơn hàng từ 600K

Mã: MAY5%

HSD: 31/05/2024

10%

10%

Đơn hàng từ 1000k

Mã: MAY10%

HSD: 31/05/2024