13 Phan Đình Phùng, Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku - Gia Lai – Dottie

13 Phan Đình Phùng, Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku - Gia Lai

+84 972 921 777